Hãy bầu cho Trung Tạ - vào chức vụ nghị viên thành phố garden grove - địa hạt 4
TRUNG TẠ


vote-for-trung-ta-Trung potraitKỹ Sư Tạ Trung làm việc trong ngành Quốc Phòng và Không Gian Hoa Kỳ tại các hảng Raytheon, Hughes Aircraft và Boeing trong vòng 37 năm qua, với chức vụ Principal Engineer and Project Manager. Trong thời gian này Kỹ Sư Trung đã điều hành và lãnh đạo một đội ngũ kỹ sư và kỹ sư cao cấp, quản trị những ngân sách lên đến hàng chục triệu Mỹ kim. Anh đã về hưu vào cuối năm 2019.

Kỹ Sư Tạ Trung được biết trong cộng đồng Nam Cali là nhà Giáo dục và nhà Sinh hoạt cộng đồng. Trong khoảng 30 năm qua, anh đã cống hiến công sức của mình trong các sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là các sinh hoạt văn hóa và giáo dục, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam và xây dựng một cộng đồng Việt Nam vững mạnh tại hải ngoại. Kỹ Sư Tạ Trung đã và đang giữ các chức vụ sau đây:  

 • Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California
 • Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam & Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng
 • Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V
 • Hội Trưởng Hội Thân Hữu Bình Thuận
 • Cố vấn  Hội Chuyên Gia Không Gian Việt Mỹ
 • Trưởng Ban Tổ Chức cuộc thi Toán MathCounts của Hội Chuyên Gia Không Gian Việt Mỹ
 • Chủ Tịch Sáng Lập Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam  
 • Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng
 • Trưởng Ban Tổ Chức Giải Khuyến Học
 • Phó Chủ Tịch Trung Tâm Cộng Đồng Đa Văn Hóa Saint Anselm
 • Thành Viên Uỷ Ban Giám Sát Measure C & M thuộc Học Khu Coast Community College
vote-for-trung-ta-Family photo 1vote-for-trung-ta-Giai Khuyen Hoc Fundraising 01 vote-for-trung-ta-Lac_Hong DHANTG Ky5 03vote-for-trung-ta-VAAPA KS Ta Trung - Truong Ban To Chuc 02vote-for-trung-ta-4th of July 2019 Trung Holly Thu-Havote-for-trung-ta-Bieu tinh 01vote-for-trung-ta-Bieu tinh 02vote-for-trung-ta-Bieu tinh 03vote-for-trung-ta-Trung at Tuong Dai Chien Si 01
vote-for-trung-ta-map-district-4
Hãy bầu cho Trung Tạ - vào chức vụ nghị viên thành phố garden grove - địa hạt 4Phone (Mobile): 714-642-9590
Được trả bởi Trung Ta for Garden Grove City Council 2022